Max Hamburgerrestauranger

Max Hamburgerrestauranger

Vi har levererat tak och vindsbjälklag till många MAX-restauranger på uppdrag av WH Bygg. Taket saknar bärande stomme. Vi byggde därför ihop det med bjälklaget, så att det bär sig självt. Hur lätt som helst. Smaklig måltid!

Stad:
Hela Sverige
Produkt:
Tak, Bjälklag
Område:
Hela Sverige
År:
2005-2012