Press

För medier och samarbetspartners För medier och samarbetspartners Här finner du som är journalist eller samarbetspartner vår logotyp och andra grafiska resurser. Allt kommunikationsmaterial som tas fram av Lättelement – eller material där det kan uppfattas som att Lättelement är avsändare – ska godkännas av marknadsavdelningen på Lättelement. Logotyp Lättelements logotyp är vårt främsta visuella […]