Sök
Sök

Bästa tipsen för takskottning

Bästa tipsen
för takskottning

Snörika vintrar kan det hända att även våra tak behöver skottas och enklast för er att veta när det är dags är genom att följa våra instruktioner.

Lättelement följer alltid gällande lagar och normer när vi dimensionerar våra stommar och tak. Vi tar alltid hänsyn till snöfickor, närliggande byggnader och annat som kan påverka just ert tak. Sverige är indelat snözoner från 1–5 och utifrån aktuell snömängd kan du räkna ut när skottning behövs. För att läsa mer om hur du mäter snömängden och skottar på rätt sätt, se dokumentet Takskottning nedan.

DET ÄR DAGS ATT SKOTTA OM SNÖVIKTEN ÖVERSKRIDER FÖLJANDE

Snözon 1,0 = 80 kg/m²

Snözon 1,5 = 120 kg/m²

Snözon 2,0 = 160 kg/m²

Snözon 2,5 = 200 kg/m²

Snözon 3,0 = 240 kg/m²

Snözon 3,5 = 280 kg/m²

Snözon 4,0 = 320 kg/m²

Snözon 4,5 = 360 kg/m²

Snözon 5,0 = 400 kg/m²

Lättelement följer alltid gällande lagar och normer när vi dimensionerar våra stommar och tak. Vi tar alltid hänsyn till snöfickor, närliggande byggnader och annat som kan påverka just ert tak. Sverige är indelat snözoner från 1–5 och utifrån aktuell snömängd kan du räkna ut när skottning behövs. För att läsa mer om hur du mäter snömängden och skottar på rätt sätt, se dokumentet Takskottning nedan.

DET ÄR DAGS ATT SKOTTA OM SNÖVIKTEN ÖVERSKRIDER FÖLJANDE

Snözon 1,0 = 80 kg/m²

Snözon 1,5 = 120 kg/m²

Snözon 2,0 = 160 kg/m²

Snözon 2,5 = 200 kg/m²

Snözon 3,0 = 240 kg/m²

Snözon 3,5 = 280 kg/m²

Snözon 4,0 = 320 kg/m²

Snözon 4,5 = 360 kg/m²

Snözon 5,0 = 400 kg/m²

Dokument

Takskottning

Tänk på

Drivor och andra överhäng kan bli mycket tunga och utgöra en fara för dem som går under. Även hängrännor och stuprör kan ta skada av detta. När du skottar ska du ALLTID lämna minst 5 cm snö för att inte skada tätskiktet. Det är vikten du ska ta bort och tätskiktsskador kan ge mycket dyrbara reparationskostnader. Tänk även på att snöskottning är ett farligt arbete och var därför extra noga med din och andras säkerhet.