PRODUKTER / VÄGGAR

Självbärande väggelement för höga byggnader

Självbärande väggelement
för höga byggnader

Vi har anpassat vårt koncept för prefabricerade element till självbärande väggar. Dessa kan varieras i material och utförande och är särskilt lämpliga för höga byggnader, som olika typer av hallar. Självklart är våra väggelement i trä lätta, starka och snabbmonterade.

Varje byggelement för tak eller vägg skräddarsys av våra konstruktörer efter kundens byggnadsritningar och önskemål. Elementen ritas i CAD-miljö och med bra ritningar blir noggrannheten i produktionen mycket hög. Då vi sammanfogar plywood och plåt till en samverkande konstruktion skapar vi extremt starka byggelement som klarar långa spännvidder, vilket sparar både tid och pengar i ditt byggprojekt.

Väggarna kan utformas som självbärande eller som utfackning, i det sistnämnda fallet krävs oftast en separat bakomliggande stomme. Vi bistår gärna med tips och råd till entreprenörer och projektörer i ett tidigt skede. Även före order så att kombinationen av stomsystem, våra väggelement och anslutning mot anslutande byggnadsdelar blir så kostnadseffektiv som möjligt. Vårt största väggprojekt hittills är MAX IV Partikelaccelerator i Lund, där vi levererat alla väggar till lab och kontor.

Typdetaljer vägg

2300 Vägg - håltagning för fönster 2020-01-01
2400 Vägg underkant - syll mot betongupplag 2020-01-01
2500-2501 Vägg hörn 2020-01-01
2500 Ytterhörn 2020-01-01
2501 Innerhörn 2020-01-01
2600-2604 Vägg överkant 2020-01-01
2600 Anslutning mot tak <10° med tol. 2020-01-01
2601 Anslutning mot tak <10° utan tol. 2020-01-01
2602 Anslutning mot tak >10° med tol. 2020-01-01
2603 Anslutning mot tak >10° utan tol. 2020-01-01
2604 Anslutning mot tak gavel 2020-01-01
2800 Vägg elementskarv - infälld pelare i vägg 2020-01-01

Kontakta oss
med dina funderingar