Sök
Sök

Underhåll av tätskiktet steg för steg

Underhåll av tätskiktet
steg för steg

Till varje leverans gör vi en underhållsplan, med instruktioner för hur inspektion och kontroll bör gå till. I underhållsplanen hänvisas ritningar och dokument – dessa är specifika och bifogas till den enskilda skötselplanen. Nedanstående är ett exempel på hur en underhållsplan kan se ut, och ger en bild av hur skötseln går till.

Vi rekommenderar att du granskar tätskiktet regelbundet, minst två gånger per år, med avseende på förekomst av revor, otätheter och lokala sviktningar i plywooden på hela takytan. Iaktta stor försiktighet vid eventuell snöskottning, där alltid minst 10 cm snö ska lämnas orörd. Se även takskottning. I övrigt hänvisas till tätskiktsleverantörens anvisningar.

Vi rekommenderar att du gör dina tätskiktskontroller enligt följande steg:

 • Kontrollera särskilt alla uppvik mot genomföringar och sarger/andra byggnadsdelar att de är hela och funktionsdugliga.
 • Eventuella brunnar/takavvattning inspekteras och rensas med jämna mellanrum för säkerställande av att avvattningen från taket fungerar. Innan idrifttagande bör de provtryckas för att hitta eventuellt läckage.
 • Invändiga takytor skall regelbundet inspekteras. Kontrollera noggrant att gummilisten mellan element och diffusionsspärren mot upplag är intakta. Leta även efter märken av läckande vatten som rinningar och rosor.
 • Kontrollera med hyresgästerna om de har upptäckt något inträngande vatten, lokala variationer av deformatiner med mera.
 • Vid misstanke om läckage skall elementen snarast fuktskadebesiktigas av sakkunnig. Vid uppkomst av skada ska alltid leverantören kontaktas för konsultation.
 • Vid enskilda hål utanför elementens fjärdedelspunkter kan håltagning med storlek max 530 mm mellan elementens balkar c/c 585 utföras utan att leverantören kontaktas. Dock alltid enligt nedanstående anvisningar. I övrigt gäller att kontakta leverantören för konsultation om eventuella avväxlingar. Generell anvisning för håltagning enligt ritning.
 • Invändig operforerad plåt hålls intakt som diffusionsspärr. Eventuella genomföringar tätas mot elementets diffusionsspärr enligt ritning.
 • Vid invändig perforerad plåt hålls bakomliggande plastfolie intakt som diffusionsspärr. Eventuella genomföringar tätas mot elementets plåt samt plastfolie i princip enligt ritning.
 •  Eventuella infästningar utförs med skruv i balkar eller i plåt med trycktät nit. Lättbalkarna syns tydligt med hjälp av spikrader i plåt i underkant tak enligt ritning.
 • Vid demontering av skruv/infästningar ska hålen tätas med åldersbeständig fogmassa eller tape.
 • Som bättringsfärg till invändig plåt används färg med kulör NCS S0502-G, glans 15. För rengöring av invändig plåt används T-sprit eller lacknafta, vid svåra fläckar kan en strykning med aceton användas.

Dokument

Checklista takbesiktning Protokoll för regelbunden besiktning av tak
Skötselanvisning tätskikt