PRODUKTER / TAK

Nordens största tillverkare av prefab takelement

Nordens största tillverkare
av prefab takelement

Våra prefabricerade takelement kan användas till alla sorters byggnader och är särskilt lämpliga där det krävs stora fria spännvidder, till exempel i sport-, industri- och varuhallar samt skolbyggnader. Den låga egenvikten kan ge stora besparingar i stomkostnader.

De prefabricerade takelementen är lätta, starka och enkla att montera på alla typer av material. De sparar din tid såväl i projekteringen som på bygget. Prestandan på våra takelement saknar konkurrens då det klarar upp till 19 meters spännvidd i snözon 2. Genom att vi, till skillnad från andra, helsvetsar taktäckningen, har våra tak mycket goda egenskaper för att förhindra läckage. Om det går hål, trots det stumma underlaget en plywood medför, kan inte vatten tränga mellan papp och plywood när ytskiktet är helsvetsat. Vi lämnar hela 15 års tätskiktsgaranti på våra färdiga taktäckningar.

Elementen kan förses med tidsbesparande och prefabricerade lösningar för bland annat färdiga tätskikt av papp eller plåt, håltagning, takavvattning, taksprång med eller utan tassar som dessutom kan målas från fabrik. Projekten är granskade och godkända samt processövervakade av Research Institutes of Sweden, RISE.

BYGGA HUS MED SANDWICHELEMENT

Våra byggelement är av så kallad sandwichtyp, det vill säga att de olika ingående materialen utnyttjas i samverkan och till det de är bäst på. Främst används sandwichelement till takkonstruktioner, så kallade sandwichtak, men de är även lämpliga som golvbjälklag. I våra sandwichelement kommer samtliga ingående komponenter från kända tillverkare vars produkter är CE-märkta och noggrant kontrollerade. Vissa av dem är dessutom specialanpassade till vår produkt.

PASSIVHUS I TRÄ

Lättelements välisolerade och köldbryggefria lösningar av byggelement som sammanfogas till en lufttät konstruktion passar utmärkt till byggnader med mycket höga krav på energihushållning och inomhusklimat. Våra element har därför använts i flertalet certifierade passivhusobjekt.

PREFABSTOMME I TRÄ

Som balkar använder vi I-balk av trä, en miljövänlig och stark balk. Det tunna livet innebär också mycket låga U-värden, 0,08 W/(m2·K). Mer om vårt hållbarhetsarbete i våra produkter kan du läsa om under Hållbarhet. I underkant använder vi högkvalitativ plåt med kvalitet min. SUB350 MPa, vilket innebär hög sträckgräns. Detta då plåten bildar dragzon i det samverkande elementet. Plåten är vitlackerad, vilket dessutom medför att ett färdigt innertak kan erbjudas utan extra kostnad. Komponenterna spiklimmas till balken med 2-komponents konstruktionslim och styrkan har verifierats och testats hos RISE flertalet gånger.

Då vi använder högkvalitativ mineralullsisolering med lågt lamdavärde 0,035 W/mK kan du lita på att vi har väl isolerade takelement. Vi tillverkar även ytterväggs- och mellanbjälklagselement men dessa är inte lika väl specificerade, då de har en större spridning i utförande än våra takelement.

Kontakta oss
med dina funderingar