Sök
Sök

Nordens största tillverkare av prefabricerade takelement

Nordens största tillverkare
av prefabricerade takelement

Produktbeskrivning

Våra prefabricerade takelement är en samverkanskonstruktion där vi utnyttjar materialens bästa egenskaper.

Våra fördelar

Över 40 års kompetens och erfarenhet samlad i en produkt.

Våra element är CE-godkända enligt European Technical Assessment.

Samtliga våra takelement
har godkänd EPD.

Vi kan erbjuda FSC®-certifierade produkter. Fråga oss för mer info.

VI STÖTTAR DIG GENOM HELA PROJEKTET

FÖRSÄLJNING

PROJEKTERING

PRODUKTION

LEVERANS

MONTAGE

Tätskiktslösningar

Vi kan erbjuda dig olika typer av bitumenbaserade tätskikt som helsvetsas till vår plywood för högsta säkerhet. En unik lösning vi är ensamma med på marknaden.

UNDERLAGSTÄCKNING
YAM 2500

Alt. YEP 4000

1-LAGSSTÄCKNING
SEP 5800

System Mono

TÄTSKIKT FÖR
SOLPANELER & SEDUM

2-LAGSTÄCKNING

Underlagstäckning + Icopal System Mono prefabricerat på elementen

Våra tätskiktslösningar helsvetsas vilket är den säkraste lösningen. Vi är anslutna till Tätskiktsgarantier i Norden AB och lämnar därmed 10+5 års garanti på våra färdiga tätskikt.

Våra tillval

Våra element levereras direkt till byggarbetsplatsen med rätt mått och hög kvalitet, förberedda för installationer och färdiga för montage. Här ser du några exempel på tillval.

STYV SKIVA

Klicka för mer info

STYV SKIVA

Våra element klarar att stabilisera byggnaden för höga vindlaster genom skivverkan. Vi ansvarar för att beräkna aktuella vindlaster och konstruera elementen så att dom klarar dessa laster.

LJUDABSORPTION KLASS A

Klicka för mer info

LJUDABSORPTION KLASS A

Vi kan erbjuda en ljudabsorbent av högsta kvalitet integrerad i elementen. Den är mycket kostnadseffektiv och tidsbesparande då den är klar från vår fabrik.

BRANDKLASS REI 15-90

Klicka för mer info

BRANDKLASS REI 15-90

Våra element klarar REI15 med genomgående mineralull.
Med 50mm stenull klarar elementen REI30 och med brandgips REI60-90
Elementens undersida klarar alltid K210/B-s1,d0

OBRÄNNBART UNDERLAG

Klicka för mer info

OBRÄNNBART UNDERLAG

Vid krav på att tätskiktet skall monteras på obrännbart underlag enligt A2-s1, d0 Monterar vi en cemberitskiva på plywood innan montage av tätskikt.

HORISONTALT/VERTIKALT AVSLUT AV ELEMENTÄNDE

Klicka för mer info

HORISONTALT/VERTIKALT AVSLUT AV ELEMENTÄNDE

Vi kan leverera elementavsluten både horisontella och vertikala vid takfoten.

MÅLAD TAKFOT I VALFRI KULÖR

Klicka för mer info

MÅLAD TAKFOT I VALFRI KULÖR

Takfoten kan målas i valfri kulör.

BEKLÄDNAD/ BRANDSKYDDAD TAKFOT

Klicka för mer info

BEKLÄDNAD/ BRANDSKYDDAD TAKFOT

Vi kan utföra taksprången med olika skivmaterial. Om takfoten skall klara brandkrav R30 så monterar vi en 8mm fibercementskiva.

MONTERADE RÄNNKROKAR

Klicka för mer info

MONTERADE RÄNNKROKAR

Vi kan leverera elementen med rännkrokar monterade i vår fabrik alt. nedfräsning i plywood som förberedelse för rännkrok monterad på byggarbetsplats.

HÅLTAGNINGAR

Klicka för mer info

HÅLTAGNINGAR


Med fördel kan alla håltagningar prefabriceras i vår produktion. Exempelvis för ventilation, takfönster, rökgasluckor, avluftare. Våra takelement har hög kapacitet för stora håltagningar.  

MONTERADE TAK/RÖKGASLUCKOR

Klicka för mer info

MONTERADE TAK/RÖKGASLUCKOR

Vi kan leverera elementen med takfönster monterade i vår fabrik.

MONTERADE TAKFÖNSTER

Klicka för mer info

MONTERADE TAKFÖNSTER

Vi kan leverera elementen med takfönster monterade i vår fabrik.

INBROTTSSKYDD SKYDDSKLASS 1-3

Klicka för mer info

INBROTTSSKYDD SKYDDSKLASS 1-3

Vi kan tillverka elementen i enlighet med stöldskyddsföreningens föreskrift för skyddsklass 1, 2 och 3.

FSC-CERTIFIERADE

Klicka för mer info

FSC-CERTIFIERADE

Vi kan leverera FSC certifierat trä. FSC-märkningen står för ett hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och att vi följer FSC:S regler.

MONTAGE

Klicka för mer info

MONTAGE

De flesta kunder monterar våra lättmonterade byggelement själva. Vill man ha hjälp med montaget kan vi endera erbjuda en montageinstruktör alternativt utföra montaget helt i vår regi.

Energiförbrukning

Vår produkts höga täthet i kombination med lågt U-värde medför låga driftskostnader och minskar byggnadens klimatpåverkan. Genom att välja en högre elementtyp till endast 5 % ökad kostnad medför det 25 % bättre U-värde.

Våra senaste referenser