Nordens största tillverkare av prefab takelement

Nordens största tillverkare
av prefab takelement

Våra prefabricerade takelement kan användas till alla sorters byggnader och är särskilt lämpliga där det krävs stora fria spännvidder, till exempel i sport-, industri- och varuhallar samt skolbyggnader. Den låga egenvikten kan ge stora besparingar i stomkostnader.

De prefabricerade takelementen är lätta, starka och enkla att montera på alla typer av material. De sparar din tid såväl i projekteringen som på bygget. Prestandan på våra takelement saknar konkurrens då det klarar upp till 19 meters spännvidd i snözon 2. Genom att vi, till skillnad från andra, helsvetsar taktäckningen, har våra tak mycket goda egenskaper för att förhindra läckage. Vi lämnar hela 15 års tätskiktsgaranti på våra färdiga taktäckningar.

Elementen kan förses med tidsbesparande och prefabricerade lösningar för bland annat färdiga tätskikt av papp eller plåt, håltagning, takavvattning, taksprång med eller utan tassar som dessutom kan målas från fabrik. Research Institutes of Sweden, RISE utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll.

 

BYGGA HUS MED SANDWICHELEMENT

Våra byggelement är av så kallad sandwichtyp, det vill säga att de olika ingående materialen utnyttjas i samverkan och till det de är bäst på. Främst används sandwichelement till takkonstruktioner, så kallade sandwichtak, men de är även lämpliga som golvbjälklag. I våra sandwichelement kommer samtliga ingående komponenter från kända tillverkare vars produkter är CE-märkta och noggrant kontrollerade. Vissa av dem är dessutom specialanpassade till vår produkt.

PASSIVHUS I TRÄ

Lättelements välisolerade och köldbryggefria lösningar av byggelement som sammanfogas till en lufttät konstruktion passar utmärkt till byggnader med mycket höga krav på energihushållning och inomhusklimat. Våra element har därför använts i flertalet certifierade passivhusobjekt.

PREFABSTOMME I TRÄ

Som balkar använder vi I-balk av trä, en miljövänlig och stark balk. Det tunna livet innebär också mycket låga U-värden, 0,08 W/(m2·K). Mer om vårt hållbarhetsarbete i våra produkter kan du läsa om under Hållbarhet. I underkant använder vi högkvalitativ plåt med kvalitet min. SUB350 MPa, vilket innebär hög sträckgräns. Detta då plåten bildar dragzon i det samverkande elementet. Plåten är vitlackerad, vilket dessutom medför att ett färdigt innertak kan erbjudas utan extra kostnad. Komponenterna spiklimmas till balken med 2-komponents konstruktionslim och styrkan har verifierats och testats hos RISE flertalet gånger.

Då vi använder högkvalitativ mineralullsisolering med lågt lamdavärde 0,035 W/mK kan du lita på att vi har väl isolerade takelement. Vi tillverkar även ytterväggs- och mellanbjälklagselement men dessa är inte lika väl specificerade, då de har en större spridning i utförande än våra takelement.

LÅGA VÄRMEFÖRLUSTER OCH HÖG TÄTHET

Förutom låg vikt och att vi använder naturliga och återvinningsbara råvaror sparar systemets isoleringsförmåga kombinerat med hög lufttäthet energi i de byggnader de ligger på. I-balkens tunna 10 mm liv innebär en köldbryggefri konstruktion, vilket medger mycket låga U-värden och värmeförluster genom konstruktionen. Redan vid 450 mm hög balk, vilket är vår typ A454, uppnås U-värde 0,08, vilket anses som en norm för passivhusbygge idag. Utöver det låga U-värdet erbjuder vi extremt hög täthet i konstruktionen. Både labbtester och fältmätningar har visat på täthet 0,02 l/m3/sek. Detta medför sammantaget att vi har en mycket bättre energiprestanda än något annat byggsystem på marknaden. Vikten är ca 30 kg/m², vilket endast är 10% av motsvarande betongkonstruktion. Vårt elements konstruktion gör det möjligt att klara spännvidder över 17 meter i snözon 2. Detta förklaras framför allt av samverkan mellan plywood, lättbalkar och plåt.

Kontakta oss med dina funderingar