Sök
Sök

Rambeskrivning för Lättelements tak

Rambeskrivning
för Lättelements tak

Rambeskrivningen är indelad i de tre områdena miljö, brand och övrigt.
Här nedan listas de viktiga punkterna.

MILJÖ

  • Allt trä i takkonstruktionen skall vara FSC® C143291-märkt.
  • Takkonstruktionen skall uppfylla Svanen-märkningens krav och minst vara listad i Svanens husproduktportal.

BRAND

  • Tätskiktet skall vara helsvetsat på hela takytan utan mekanisk infästning på underlag av trä och klara brandkravet (BROOF t2).
  • Takkonstruktionens undersida skall utföras som tändskyddande beklädnad motsvarande k210/B-s1,d0 samt uppfylla ytskiktsklass A2-s1,d0.

ÖVRIGT

  • Takkonstruktionen skall ha en färdig diffusionstätning och tätheten i konstruktionen skall vara bättre än 0,05 lps/m2 vid ett övertryck av 50 Pa.
  • Takkonstruktionen skall även ombesörja tätningen mot stomme/upplag.
  • Takkonstruktionen skall byggas så att samtliga förekommande installationer skall kunna monteras i takkonstruktionen direkt utan avväxlingar och utan att diffusionstätningen försämras.
  • Insida element skall vara utförd med vit slät plåt.
  • Om elementen är försedda med ljudabsorbent skall dessa vara integrerade i elementet med klass A enligt EN ISO 11654.