En bra översikt med våra typdetaljer

En bra översikt
med våra typdetaljer

Här kan du ladda ner samtliga våra typritningar i PDF- och DWG-format. Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida med nya typritningar. Du väljer de ritningar du vill ladda ner i tabellen här nedanför.

Varje byggelement för tak eller vägg skräddarsys av våra konstruktörer efter kundens byggnadsritningar och önskemål. Elementen ritas i CAD-miljö och med bra ritningar blir noggrannheten i produktionen mycket hög. Då vi sammanfogar plywood och plåt till en samverkande konstruktion skapar vi extremt starka byggelement som klarar långa spännvidder, vilket sparar både tid och pengar i ditt byggprojekt.

Väggarna kan utformas som självbärande eller som utfackning, i det sistnämnda fallet krävs då oftast en separat bakomliggande stomme. Vi bistår gärna med tips och råd till entreprenörer och projektörer i ett tidigt skede. Även innan order så att kombinationen av stomsystem, våra väggelement och anslutning mot anslutande byggnadsdelar blir så kostnadseffektiv som möjligt. Vårt största väggprojekt hittills är MAX IV Partikelaccelerator i Lund, där vi levererat alla väggar till lab och kontor.

Dokument

001-100 Allmänt 2020-01-01
008 Elementsnitt systembeskrivning standard bjälklagselement 2020-01-01
009 Elementsnitt systembeskrivning standard väggelement 2020-01-01
010 Elementsnitt systembeskrivning standard takelement 2020-01-01
011 Elementändars utförande 2020-01-01
015 Krav på upplag för tak & bjälklagselement 2020-01-01
016 Infästningsmetoder 2020-01-01
017 Krav på upplagens bredd för tak & bjälklagselement 2020-01-01
021 Anvisning för underlagstäckning 2020-01-01
022 Anvisning för enskiktstäckning icopal 2020-01-01
027 Infästning av installationer 2020-01-01
028 Infästning av tyngre installationer alt 1 för t.ex. gymnastikredskap 2020-01-01
029 Infästning av tyngre installationer alt 2 för t.ex. sprinkler 2020-01-01
040 Rörelser i skalbärande element 2020-01-01
059 Längdskarv 2020-01-01
060 Längdskarv bjälklagselement 2020-01-01
099 Lossning av element i stuv 2020-01-01
100 Exempel på allmänna anvisningar 2020-01-01
300-321 Håltagning 2020-01-01
300 Håltagningar vinkelräta mot takytan 2020-01-01
301 Håltagningar lodräta genom tak 2020-01-01
311 Rörgenomföring akustikelement deformation <20mm 2020-01-01
312 Rörgenomföring akustikelement deformation >20mm 2020-01-01
313 Rörgenomföring i tak deformation <20mm 2020-01-01
314 Rörgenomföring i tak deformation >20mm 2020-01-01
315 Ventilationsgenomföring i tak 2020-01-01
320 Plåtkrans hel beställningsformulär 2020-01-01
321 Plåtkrans halv beställningsformulär 2020-01-01
400-406 Takfot 2020-01-01
400 Takfot med elementutstick 2020-01-01
401 Takfot med tassutstick 2020-01-01
402 Takfot med tassutstick vertikalt avslut av elementände 2020-01-01
403 Takfot med tassutstick vertikalt och horisontellt avslut av elementände 2020-01-01
404 Takfot med tassutstick råspont på taksprång 2020-01-01
405 Takfot med tassutstick EI30 fibercementskiva på taksprång 2020-01-01
406 Takfot utan taksprång 2020-01-01
500-527 Gavel 2020-01-01
500 Gavel med elementutstick 2020-01-01
501 Gavel med tassutstick 2020-01-01
502 Gavel med sarg 2020-01-01
503 Avslutning mot hisschackt 2020-01-01
504 Gavel utan taksprång 2020-01-01
525 Gavel rörlig anslutning mot skalvägg ståndskiva monterad i fabrik, deformation >15mm 2020-01-01
526 Gavel rörlig anslutning mot skalvägg ståndskiva monterad på byggplats, deformation >15mm 2020-01-01
527 Gavel stum anslutning mot skalvägg deformation <15mm 2020-01-01
600-605 Nock 2020-01-01
600 Nock utan upplag, taklutning <10° 2020-01-01
601 Nock utan upplag, taklutning >10° 2020-01-01
602 Nock med upplag, taklutning <10° 2020-01-01
603 Nock med upplag, taklutning >10° 2020-01-01
604 Nock med L-stål 2020-01-01
605 Nock utan taksprång 2020-01-01
700-701 Ränndal 2020-01-01
700 Ränndal med takbrunn 2020-01-01
701 Ränndal mot sarg med takbrunn 2020-01-01
800 Mellanupplag 2020-01-01
801 Mellanupplag på fackverksbalk 2020-01-01
900-902 Brand 2020-01-01
900 Typlösningar för brandskydd REI15-30 2020-01-01
901 Typlösningar för brandskydd REi30-60 2020-01-01
902 Typlösningar för brandskydd REI60-90 2020-01-01
950 Akustikelement 2020-01-01
991-993 Skyddsklass 2020-01-01
991 Skyddsklass 1 2020-01-01
992 Skyddsklass 2 2020-01-01
993 Skyddsklass 3 2020-01-01
2300 Vägg - håltagning för fönster 2020-01-01
2400 Vägg underkant - syll mot betongupplag 2020-01-01
2500-2501 Vägg hörn 2020-01-01
2500 Ytterhörn 2020-01-01
2501 Innerhörn 2020-01-01
2600-2604 Vägg överkant 2020-01-01
2600 Anslutning mot tak <10° med tol. 2020-01-01
2601 Anslutning mot tak <10° utan tol. 2020-01-01
2602 Anslutning mot tak >10° med tol. 2020-01-01
2603 Anslutning mot tak >10° utan tol. 2020-01-01
2604 Anslutning mot tak gavel 2020-01-01
2800 Vägg elementskarv - infälld pelare i vägg 2020-01-01
3500-3800 Bjälklag 2020-01-01
3500 Bjälklag - anslutning mot yttervägg 2020-01-01
3800 Bjälklag - mellanupplag 2020-01-01

Dokument

The table with ID 13 not exists.