Sök
Sök

En bra översikt med våra typdetaljer

En bra översikt
med våra typdetaljer

Här kan du ladda ner samtliga våra typritningar i PDF- och DWG-format. Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida med nya typritningar. Du väljer de ritningar du vill ladda ner i tabellen här nedanför.

Varje byggelement för tak eller vägg skräddarsys av våra konstruktörer efter kundens byggnadsritningar och önskemål. Elementen ritas i CAD-miljö och med bra ritningar blir noggrannheten i produktionen mycket hög. Då vi sammanfogar plywood och plåt till en samverkande konstruktion skapar vi extremt starka byggelement som klarar långa spännvidder, vilket sparar både tid och pengar i ditt byggprojekt.

Väggarna kan utformas som självbärande eller som utfackning, i det sistnämnda fallet krävs då oftast en separat bakomliggande stomme. Vi bistår gärna med tips och råd till entreprenörer och projektörer i ett tidigt skede. Även innan order så att kombinationen av stomsystem, våra väggelement och anslutning mot anslutande byggnadsdelar blir så kostnadseffektiv som möjligt. Vårt största väggprojekt hittills är MAX IV Partikelaccelerator i Lund, där vi levererat alla väggar till lab och kontor.

Dokument

001-100 Allmänt 2023-01-13
008 Elementsnitt systembeskrivning standard bjälklagselement 2023-01-13
009 Elementsnitt systembeskrivning standard väggelement 2023-01-13
010 Elementsnitt systembeskrivning standard takelement 2023-01-13
011 Elementändars utförande 2023-01-13
015 Krav på upplag för tak & bjälklagselement 2023-01-13
016 Infästningsmetoder 2023-01-13
017 Krav på upplagens bredd för tak & bjälklagselement 2023-01-13
021 Anvisning för underlagstäckning 2023-01-13
022 Anvisning för enskiktstäckning icopal 2023-01-13
027 Infästning av installationer 2023-01-13
028 Infästning av tyngre installationer alt 1 för t.ex. gymnastikredskap 2023-01-13
029 Infästning av tyngre installationer alt 2 för t.ex. sprinkler 2023-01-13
040 Rörelser i skalbärande element 2023-01-13
059 Längdskarv 2023-01-13
060 Längdskarv bjälklagselement 2023-01-13
099 Lossning av element i stuv 2023-01-13
100 Exempel på allmänna anvisningar 2023-01-13
300-321 Håltagning 2023-01-13
300 Håltagningar 2023-01-13
311 Rörgenomföring akustikelement deformation <20mm 2023-01-13
312 Rörgenomföring akustikelement deformation >20mm 2023-01-13
313 Rörgenomföring i tak deformation <20mm 2023-01-13
314 Rörgenomföring i tak deformation >20mm 2023-01-13
315 Ventilationsgenomföring i tak 2023-01-13
320 Plåtkrans hel beställningsformulär 2023-01-13
321 Plåtkrans halv beställningsformulär 2023-01-13
400-407 Takfot 2023-01-13
400 Takfot med elementutstick 2023-01-13
401 Takfot med tassutstick 2023-01-13
402 Takfot med tassutstick vertikalt avslut av elementände 2023-01-13
403 Takfot med tassutstick vertikalt och horisontellt avslut av elementände 2023-01-13
404 Takfot med tassutstick råspont på taksprång 2023-01-13
405 Takfot med tassutstick R30 fibercementskiva på taksprång 2023-01-13
406 Takfot utan taksprång 2023-01-13
407 Takfot förberett för fallskydd 2023-01-01
500-526 Gavel 2023-01-13
500 Gavel med elementutstick 2023-01-13
501 Gavel med tassutstick 2023-01-13
502 Gavel med sarg 2023-01-13
503 Avslutning mot hisschackt 2023-01-13
504 Gavel utan taksprång 2023-01-13
525 Gavel rörlig anslutning mot skalvägg ståndskiva monterad i fabrik, deformation >15mm 2023-01-13
526 Gavel rörlig anslutning mot skalvägg ståndskiva monterad på byggplats, deformation >15mm 2023-01-13
600-605 Nock 2023-01-13
600 Nock utan upplag, taklutning <10° 2023-01-13
601 Nock utan upplag, taklutning >10° 2023-01-13
602 Nock med upplag, taklutning <10° 2023-01-13
603 Nock med upplag, taklutning >10° 2023-01-13
604 Nock med L-stål 2023-01-13
605 Nock utan taksprång 2023-01-13
700-701 Ränndal 2023-01-13
700 Ränndal med takbrunn 2023-01-13
701 Ränndal mot sarg med takbrunn 2023-01-13
800-802 Mellanupplag 2023-01-13
800 Mellanupplag 2023-01-13
801 Mellanupplag på fackverksbalk 2023-01-13
802 Dela element över mellanupplag arb. Plats 2023-01-01
900-902 Brand 2023-01-13
900 Typlösningar för brandskydd REI15-30 2023-01-13
901 Typlösningar för brandskydd REi30-60 2023-01-13
902 Typlösningar för brandskydd REI60-90 2023-01-13
950 Akustikelement 2023-01-13
991-993 Skyddsklass 2023-01-13
991 Skyddsklass 1 2023-01-13
992 Skyddsklass 2 2023-01-13
993 Skyddsklass 3 2023-01-13
2300 Vägg - håltagning för fönster 2023-01-13
2400 Vägg underkant - syll mot betongupplag 2023-01-13
2500-2501 Vägg hörn 2023-01-13
2500 Ytterhörn 2023-01-13
2501 Innerhörn 2023-01-13
2600-2604 Vägg överkant 2023-01-13
2600 Anslutning mot tak <10° med tol. 2023-01-13
2601 Anslutning mot tak <10° utan tol. 2023-01-13
2602 Anslutning mot tak >10° med tol. 2023-01-13
2603 Anslutning mot tak >10° utan tol. 2023-01-13
2604 Anslutning mot tak gavel 2023-01-13
2800 Vägg elementskarv - infälld pelare i vägg 2023-01-13
3500-3800 Bjälklag 2023-01-13
3500 Bjälklag - anslutning mot yttervägg 2023-01-13
3800 Bjälklag - mellanupplag 2023-01-13

Dokument

001-100 Allmänt 2023-01-13
008 Elementsnitt systembeskrivning standard bjälklagselement 2023-01-13
009 Elementsnitt systembeskrivning standard väggelement 2023-01-13
010 Elementsnitt systembeskrivning standard takelement 2023-01-13
011 Elementändars utförande 2023-01-13
015 Krav på upplag för tak & bjälklagselement 2023-01-13
016 Infästningsmetoder 2023-01-13
017 Krav på upplagens bredd för tak & bjälklagselement 2023-01-13
021 Anvisning för underlagstäckning 2023-01-13
022 Anvisning för enskiktstäckning icopal 2023-01-13
027 Infästning av installationer 2023-01-13
028 Infästning av tyngre installationer alt 1 för t.ex. gymnastikredskap 2023-01-13
029 Infästning av tyngre installationer alt 2 för t.ex. sprinkler 2023-01-13
040 Rörelser i skalbärande element 2023-01-13
059 Längdskarv 2023-01-13
060 Längdskarv bjälklagselement 2023-01-13
099 Lossning av element i stuv 2023-01-13
100 Exempel på allmänna anvisningar 2023-01-13
300-321 Håltagning 2023-01-13
300 Håltagningar vinkelräta mot takytan 2023-01-13
301 Håltagningar lodräta genom tak 2020-01-01
311 Rörgenomföring akustikelement deformation <20mm 2023-01-13
312 Rörgenomföring akustikelement deformation >20mm 2023-01-13
313 Rörgenomföring i tak deformation <20mm 2023-01-13
314 Rörgenomföring i tak deformation >20mm 2023-01-13
315 Ventilationsgenomföring i tak 2023-01-13
320 Plåtkrans hel beställningsformulär 2023-01-13
321 Plåtkrans halv beställningsformulär 2023-01-13
400-406 Takfot 2023-01-13
400 Takfot med elementutstick 2023-01-13
401 Takfot med tassutstick 2023-01-13
402 Takfot med tassutstick vertikalt avslut av elementände 2023-01-13
403 Takfot med tassutstick vertikalt och horisontellt avslut av elementände 2023-01-13
404 Takfot med tassutstick råspont på taksprång 2023-01-13
405 Takfot med tassutstick EI30 fibercementskiva på taksprång 2023-01-13
406 Takfot utan taksprång 2023-01-13
500-527 Gavel 2023-01-13
500 Gavel med elementutstick 2023-01-13
501 Gavel med tassutstick 2023-01-13
502 Gavel med sarg 2023-01-13
503 Avslutning mot hisschackt 2023-01-13
504 Gavel utan taksprång 2023-01-13
525 Gavel rörlig anslutning mot skalvägg ståndskiva monterad i fabrik, deformation >15mm 2023-01-13
526 Gavel rörlig anslutning mot skalvägg ståndskiva monterad på byggplats, deformation >15mm 2023-01-13
527 Gavel stum anslutning mot skalvägg deformation <15mm 2020-01-01
600-605 Nock 2023-01-13
600 Nock utan upplag, taklutning <10° 2023-01-13
601 Nock utan upplag, taklutning >10° 2023-01-13
602 Nock med upplag, taklutning <10° 2023-01-13
603 Nock med upplag, taklutning >10° 2023-01-13
604 Nock med L-stål 2023-01-13
605 Nock utan taksprång 2023-01-13
700-701 Ränndal 2023-01-13
700 Ränndal med takbrunn 2023-01-13
701 Ränndal mot sarg med takbrunn 2023-01-13
800 Mellanupplag 2023-01-13
801 Mellanupplag på fackverksbalk 2023-01-13
900-902 Brand 2023-01-13
900 Typlösningar för brandskydd REI15-30 2023-01-13
901 Typlösningar för brandskydd REi30-60 2023-01-13
902 Typlösningar för brandskydd REI60-90 2023-01-13
950 Akustikelement 2023-01-13
991-993 Skyddsklass 2023-01-13
991 Skyddsklass 1 2023-01-13
992 Skyddsklass 2 2023-01-13
993 Skyddsklass 3 2023-01-13
2300 Vägg - håltagning för fönster 2023-01-13
2400 Vägg underkant - syll mot betongupplag 2023-01-13
2500-2501 Vägg hörn 2023-01-13
2500 Ytterhörn 2023-01-13
2501 Innerhörn 2023-01-13
2600-2604 Vägg överkant 2023-01-13
2600 Anslutning mot tak <10° med tol. 2023-01-13
2601 Anslutning mot tak <10° utan tol. 2023-01-13
2602 Anslutning mot tak >10° med tol. 2023-01-13
2603 Anslutning mot tak >10° utan tol. 2023-01-13
2604 Anslutning mot tak gavel 2023-01-13
2800 Vägg elementskarv - infälld pelare i vägg 2023-01-13
3500-3800 Bjälklag 2023-01-13
3500 Bjälklag - anslutning mot yttervägg 2023-01-13
3800 Bjälklag - mellanupplag 2023-01-13
The table with ID 13 not exists.