Sök
Sök

PÅ BYGGET / TÄTSKIKT

Våra tätskiktslösningar håller vattnet borta

Våra tätskiktslösningar
håller vattnet borta

Den viktigaste huvudfunktionen för tak är att det ska vara tätt och inte släppa in vatten. Alla våra tätskiktslösningar är väl utprovade och genomarbetade i samråd med vår leverantör BMI Icopal AB och Tätskiktsgarantier i Norden AB, som står för garantierna på tätskiktet.

Lättelement har valt olika former av bitumenprodukter eftersom de fungerar bäst i vårt nordiska klimat. Att vi dessutom valt Icopal som samarbetspartner, som är en av de största tätskiktsleverantörerna i Europa, borgar för ett tryggt tak.

Till skillnad från andra helsvetsar vi dessutom taktäckningen, vilket gör att våra tak får mycket goda egenskaper för att förhindra läckage. Om det går hål, trots det stumma underlaget en plywood medför, kan inte vatten tränga mellan papp och plywood när ytskiktet är helsvetsat. Lättelements byggelement kan erbjudas med olika typer av tätskikt. Tak kan förses med alla varianterna nedan. Vägg och bjälklag kan förses med typ 1. För metod 2 erbjuder vi upp till 15 års garanti på färdigt tätskikt.

1. UNDERLAGSTÄCKNING

Det vanligaste tätskiktet är helsvetsad underlagstäckning av YAM2500, en specialprodukt för Lättelement som genom vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I skarvarna och upplagen fästes torrems av YAM2000 för att skapa en töjzon för skarvsvetspappen av YEP4000 system Membrane 3 som kantsvetsas. Detta tätskikt skall snarast efter montaget förses med ett slutligt tätskikt till exempel tegel, bandtäckt plåt, duk eller bitumenmatta. Observera att eventuella migreringsskikt kan erfordras mellan en duk och vårt bitumenbaserade tätskikt. För platsmonterade ytskikt bör infästningsleverantören som tar fram infästningsplan till tätskiktsentreprenören beakta materialtjocklekar på vår ytskiva av plywood.

2. ENSKIKTSTÄCKNING SYSTEM ICOPAL MONO

Vi kan även erbjuda färdiga tätskikt med helsvetsad Icopal Mono och Icopal Noxite, som med vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I långfogar monteras torrems av YAM2000 samt överlappsflikar svetsas mot intilliggande element. I kortfogar monteras torrems och rems av Mono eller Noxite.

Dokument

Tätskiktslösningar Olika typer
Avjämning för bandtäckning Instruktion
Tätskiktsgarantier Information
WP Table Builder