Sök
Sök

Förutsättningar för projekteringen

Förutsättningar
för projekteringen

Med våra byggelement får du optimala ljudmiljöer. Mer om det kan du läsa under Ljud och akustik. För att dimensionera rätt kan du titta i våra dimensioneringstabeller. Här hittar du också uppstarts- och bygghandlingar och allt övrigt underlag du behöver för din projektering.