Sök
Sök

Kompletta prefabricerade bjälklag sparar tid och kostnader

Kompletta prefabricerade
bjälklag sparar tid och kostnader

Lättelements erfarenhet av bjälklag går tillbaka ända till 80-talet. Vid sidan av våra självbärande byggelement för tak och väggar levererar vi bjälklag för en mängd olika ändamål: till skolor, industrilokaler och allt oftare till bostäder.

Vi kan se att efterfrågan har ökat och en anledning är troligtvis att medvetenheten om miljön har ökat. När man bygger högre hus byggs ofta de första fem-sex våningarna i betong medan våningarna högst upp ofta byggs i trä. Vi får förfrågningar om de översta våningarna, både bjälklag och tak.

LÄTTA KONSTRUKTIONER

Vi bygger med lokalt producerade träprodukter och genom vår FSC® C143291-certifiering säkrar vi att det trä vi använder idag inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Vi försäkrar att det trä vi bygger med kommer från ansvarsfulla skogsbruk och att alla som arbetar inom skogsbruket har rättigheter och en bra arbetsmiljö. Våra element är dessutom listade i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkt byggande. Genom att använda produkter listade i Svanens husproduktportal blir påverkan på miljön så liten som möjligt samtidigt som vi bidrar till våra kunders Svanenmärkning då vi levererar lätta, starka och projektanpassade taklösningar för hållbara byggnader. Många av våra leveranser har gått till hus som certifierats av Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och så vidare. Vi finns även med i Basta, Byggvarubedömningen och Miljövarubedömningen.

DIMENSIONERADE BJÄLKLAGSELEMENT

När det handlar om bostäder är kraven höga på akustiken. Lägenhetsskiljande bjälklag är en utmaning, då den lätta konstruktionen kan vara en akilleshäl om den inte utförs rätt. Vår långa erfarenhet av lätta konstruktioner har gett oss god kännedom om hur bjälklagen ska dimensioneras för att upplevelsen ska bli bra på plats. Vårt samarbete med Klas Hagberg, teknisk doktor i akustik och en av landets främsta experter på området, har dessutom gett oss ytterligare värdefull kunskap. Det färdiga resultatet handlar inte enbart om vår bjälklagskonstruktion utan också vad man kompletterar med. Det är väldigt avgörande för resultatet och hur det upplevs. Genom prefabricering – en del av vår kärnverksamhet – kan vi lägga till olika typer av kompletterande skikt för att uppnå en bättre ljudakustik. Detta görs direkt i vår fabrik, vilket kortar ner arbetstiden ute på bygget samt förbättrar arbetsmiljön för kunderna.

Kontakta oss med dina funderingar