Sök
Sök

Dimensionering av våra byggelement

Dimensionering av våra byggelement,
vikt & U-värde

Byggnadsstatik inom byggnadstekniken handlar om byggnaders och byggnads­­delars mekaniska jämvikt under inverkan av yttre och inre krafter, det vill säga statik och hållfasthetslära.
Vi använder kunskapen för att dimensionera våra takelement rätt för att bärförmågan ska vara högre än den förväntade lasteffekten. Det är konstruktionsavdelningen på Lättelement som dimensionerar elementen till kunden men som vägledning för inledande val av element har vi tagit fram ett antal olika tabeller för olika lastfall. Kontakta gärna vår tekniska support så hjälper vi mycket gärna till med dimensionering av våra element till ert byggprojekt.

TILLÅTNA SPÄNNVIDDER

Med hjälp av snözonkartan och våra dimensioneringstabeller här nedan kan du utläsa längsta tillåtna spännvidd för våra vanligaste takelement på den tänkta byggplatsen. Utöver dessa standardelement, som utgör 95 % av leveranserna, finns ytterligare förstärkta varianter med ökat antal eller starkare balkar. Även ytskivan och plåten på undersidan går att öka tjocklek eller i antal spiklimmade skikt. Vi levererar även olimmade konstruktioner med endast viss samverkan till kortare spännvidder och lägre belastningar.

Dokument

Snözonindelning Snözonindelning i Sverige med fullständig snözontabell
Tak A4 L/150 Maximala värden och prestanda
Tak A4 L/200 Maximala värden och prestanda
Tak A4 L/300 Maximala värden och prestanda
Tak A5 L/150 Maximala värden och prestanda
Tak A5 L/200 Maximala värden och prestanda
Tak A5 L/300 Maximala värden och prestanda