Sök
Sök
hero-snolast

TAKRAS PÅ GRUND AV SNÖ

Bärande tak av profilerad plåt (TRP) utförs med plåten dimensionerad efter den rådande snözonen, dvs utan säkerhetsmarginal. Konsekvensen är tak som rasar vilket vi tyvärr sett mycket av den senaste tiden. Tak utförda med TRP måste därför skottas redan när snölasten närmar sig den tillåtna lasten. Detta innebär ökade kostnader och oro för fastighetsägaren.

Räkneexempel

Lättelement A254

  • U-värde 0,150
  • Snözon 3
  • Spännvidd 6,5 meter
  • Nyttjandegrad 40%

Våra element klarar stomstabilisering genom skivverkan

SOV LUGNT MEDAN
SNÖN FALLER

Väljer ni Lättelements tak till dessa hallar blir ofta u-värdet dimensionerande och elementen har alltid en överkapacitet. Det innebär att taket är dimensionerat för extra snölast.