Sök
Sök

Stabilisering genom skivverkan

Stabilisering
genom skivverkan

I Norden är det vanligt att använda taken som upplag för vindlaster från väggar med hjälp av skivverkan. Byggelementets funktion är att överföra skjuvkrafter i skivan, medan den underliggande bärande konstruktionen fungerar som drag- och tryckfläns. Kantbalkar och upplagsbalkar måste därför vara kontinuerliga och dimensionerade för att ta uppkomna tryck- och dragkrafter.

Detta gäller även då kantsträvan består av till exempel träväggar eller väggelement av annat fabrikat. Där gäller ju att hammarbandet ska klara hela kantlasten i alla skarvar. I första hand skall dessa kantbalkar bestå av en separat stomme. Vid mindre takskivor kan det yttersta elementet, i kombination med speciella infästningar, fungera som kantbalk. Detta gäller dock enbart vid kantkrafter som understiger dimensionerande värde Nd=30kN.

Rekommenderade bredd/längdförhållande är 1/4, det vill säga att bredden på en takskiva med våra element ej bör understiga en fjärdedel av längden på takskivan. Maximala bredd/längdförhållande 1/6 får normalt inte understigas, dvs att längden maximalt får vara sex gånger bredden. Därutöver blir skivans deformationer och kantkraftsreaktioner för stora.

Våra element klarar att hantera maximalt cirka 20-24kN/m i dimensionerande skjuvlast med hänvisning till balkliven, plywood och infästningskapaciteter med våra standardlösningar och därför förutsätts att alla kantsträvor och upplag sitter dikt an under undersidan på elementen så att vi kan placera ut infästningar med en jämn spridning.

Dokument

Krav på underlag För dimensionering av skivverkan