PÅ BYGGET / MONTAGEANVISNING

Så monterar du Lättelements takelement

Så monterar du
Lättelements takelement

Vår instruktionsfilm gör det lätt och säkert att montera Lättelement takelement. Filmen är indelad i kapitel och hjälper dig som är arbetsledare eller montör igenom hela arbetet, från inledande förberedelser till avslutande besiktning.

Instruktionsfilmen finns både på engelska och svenska.

Dokument

Lossningsmanual Att tänka på innan lossning
Montageanvisning Att tänka på inför, under och efter montage
Checklista innan montage En del av vårt fortlöpande kvalitets- och förbättringsarbete
Egenkontroll montage Detta bör kontrolleras innan montage av takelement
Din transport Generella krav för transporter