Sök
Sök

PÅ BYGGET / MONTAGEANVISNING

Så monterar du Lättelements takelement

Så monterar du
Lättelements takelement

Vår instruktionsfilm gör det lätt och säkert att montera Lättelement takelement. Filmen är indelad i kapitel och hjälper dig som är arbetsledare eller montör igenom hela arbetet, från inledande förberedelser till avslutande besiktning.

Instruktionsfilmen finns både på engelska och svenska.

Dokument

I god tid innan montaget skickar vår montagesamordnare ut relevanta dokument för montaget med ritningar samt generell montageinstruktion och gör därefter en genomgång av montagehandlingarna med kunden.