Världens mest miljövänliga tak

Världens mest
miljövänliga tak

För varje kvadrat byggelement vi levererar, sparar vi på miljön. Det törs vi påstå tack vare våra fantastiskt låga utsläpp av CO². Jämfört med många alternativa lösningar, har vi upp till 60 procent lägre miljöbelastning.

Vi hämtar vårt återvunna material från närområdet. Den materialeffektiva tillverkningen av byggelement sker därefter med miljömärkt energi och våra lätta transporter till byggarbetsplatsen orsakar förhållandevis lite utsläpp. I sin helhet släpper produktionen ut fantastiskt lite växthusgaser. Väl på plats har våra byggelement upp till 500 millimeter isolering och är uppbyggda av lättbalkar. Dessa balkar leder mindre energi, vilket bidrar till goda U-värden och exceptionellt liten köldbrygga. Faktum är att våra element har femton gånger högre täthet än passivhusnormen! Mer om detta kan du läsa under sidan om våra produkter. Många kunder använder dem därför vid lågenergi- och passivhuskonstruktioner, där de gör nytta under hela sin livstid.

FSC® OCH SVANEN GARANTERAR HÅLLBARA BYGGELEMENT

Vi bygger med lokalt producerade träprodukter och genom vår FSC®-certifiering säkrar vi att det trä vi använder idag inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Vi försäkrar att det trä vi bygger med kommer från ansvarsfulla skogsbruk och att alla som arbetar inom skogsbruket har rättigheter och en bra arbetsmiljö. Våra element är dessutom listade i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkt byggande. Genom att använda produkter listade i Svanens husproduktportal blir påverkan på miljön så liten som möjligt samtidigt som vi bidrar till våra kunders Svanenmärkning då vi levererar lätta, starka och projektanpassade taklösningar för hållbara byggnader. Många av våra leveranser har gått till hus som certifierats av Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och så vidare. Vi finns även med i Basta, Byggvarubedömningen och Miljövarubedömningen.

LÅGA VÄRMEFÖRLUSTER OCH HÖG TÄTHET

Förutom låg vikt och att vi använder naturliga och återvinningsbara råvaror sparar systemets isoleringsförmåga kombinerat med hög lufttäthet energi i de byggnader de ligger på. I-balkens tunna 10 mm liv innebär en köldbryggefri konstruktion, vilket medger mycket låga U-värden och värmeförluster genom konstruktionen. Redan vid 450 mm hög balk, vilket är vår typ A454, uppnås U-värde 0,08, vilket anses som en norm för passivhusbygge idag. Utöver det låga U-värdet erbjuder vi extremt hög täthet i konstruktionen. Både labbtester och fältmätningar har visat på täthet 0,02 l/m3/sek. Detta medför sammantaget att vi har en mycket bättre energiprestanda än något annat byggsystem på marknaden. Vikten är ca 30 kg/m², vilket endast är 10% av motsvarande betongkonstruktion. Vårt elements konstruktion gör det möjligt att klara spännvidder över 17 meter i snözon 2. Detta förklaras framför allt av samverkan mellan plywood, lättbalkar och plåt.

ISOLERING MED STORA MILJÖFÖRDELAR

Vi använder träets egenskaper för att ta trycklaster i plywood och balkens övre fläns, samt plåtens mycket höga kapacitet att ta draglast i elementets undersida. Den höga kapaciteten kombinerat med låg vikt kan även innebära miljöfördelar i stomme och grundläggning, då det uppstår möjligheter att minska på stomme och förenkla grundläggning. Som isolering har vi valt mineralull, en isolering till största delen bestående av återvunnet glas. Allt trä är dessutom från svenska skogar och plåten från svensk eller finsk järnmalm. Vi väljer tillverkare både utifrån geografi och kvalitet, allt för att minimera transporter och säkerställa högsta kvalitet.

– Fråga oss om FSC®- certifierade produkter

Dokument

Byggvarubedömning Våra produkter är bedömda efter dessa kriterier.
Byggvarudeklaration Enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015
ETA Våra element är CE-godkända enligt European Technical Assessment
FSC Certifikat
Kvalitetspolicy
Miljöbeskrivning råvaror
Miljöklassning Våra byggelement har högsta miljöbetyg
Miljöpolicy Våra byggelement innebär mindre miljöbelastning
Prestandadeklaration Enligt Byggproduktförordn. EU
EPD A204
EPD A254
EPD A304
EPD A354
EPD A404
EPD A454
EPD A504