Sök
Sök

Världens mest miljövänliga tak

Världens mest
miljövänliga tak

För varje kvadrat byggelement vi levererar, sparar vi på miljön. Det törs vi påstå tack vare våra fantastiskt låga utsläpp av CO². Jämfört med många alternativa lösningar, har vi upp till 65 procent lägre miljöbelastning.

För varje kvadrat byggelement vi levererar, sparar vi på miljön. Det törs vi påstå tack vare våra fantastiskt låga utsläpp av CO². Jämfört med många alternativa lösningar, har vi upp till 65 procent lägre miljöbelastning.

Vi har valt att använda lokalt och regionalt producerade material. Den materialeffektiva tillverkningen av byggelement sker därefter med miljömärkt energi och våra lätta transporter till byggarbetsplatsen orsakar förhållandevis lite utsläpp. I sin helhet släpper produktionen ut fantastiskt lite växthusgaser. Väl på plats har våra byggelement upp till 500 millimeter isolering och är uppbyggda av lättbalkar. Dessa balkar leder mindre energi, vilket bidrar till goda U-värden och exceptionellt liten köldbrygga. Faktum är att våra element har femton gånger högre täthet än passivhusnormen! Mer om detta kan du läsa under sidan om våra produkter. Många kunder använder dem därför vid lågenergi- och passivhuskonstruktioner, där de gör nytta under hela sin livstid.

FSC® OCH SVANEN GARANTERAR HÅLLBARA BYGGELEMENT

Vi bygger med lokalt producerade träprodukter och genom vår FSC®-certifiering säkrar vi att det trä vi använder idag inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Vi försäkrar att det trä vi bygger med kommer från ansvarsfulla skogsbruk och att alla som arbetar inom skogsbruket har rättigheter och en bra arbetsmiljö. Våra element är dessutom listade i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkt byggande. Genom att använda produkter listade i Svanens husproduktportal blir påverkan på miljön så liten som möjligt samtidigt som vi bidrar till våra kunders Svanenmärkning då vi levererar lätta, starka och projektanpassade taklösningar för hållbara byggnader. Många av våra leveranser har gått till hus som certifierats av Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och så vidare. Vi finns även med i Basta, Byggvarubedömningen och Miljövarubedömningen.

ISOLERING MED STORA MILJÖFÖRDELAR

Vi använder träets egenskaper för att ta trycklaster i plywood och balkens övre fläns, samt plåtens mycket höga kapacitet att ta draglast i elementets undersida. Den höga kapaciteten kombinerat med låg vikt kan även innebära miljöfördelar i stomme och grundläggning, då det uppstår möjligheter att minska på stomme och förenkla grundläggning. Som isolering har vi valt mineralull, en isolering till största delen bestående av återvunnet glas. Allt trä är dessutom från svenska skogar och plåten från svensk eller finsk järnmalm. Vi väljer tillverkare både utifrån geografi och kvalitet, allt för att minimera transporter och säkerställa högsta kvalitet.

– Fråga oss om FSC®- certifierade produkter

Dokument

ETA Våra element är CE-godkända enligt European Technical Assessment
Prestandadeklaration Enligt Byggproduktförordn. EU
Byggvarubedömning Våra produkter är bedömda efter dessa kriterier.
Byggvarudeklaration Enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD
FSC Certifikat
Kvalitetspolicy
Miljöklassning Våra byggelement ger din byggnad högsta miljöbetyg
Miljöpolicy Våra byggelement innebär mindre miljöbelastning
EPD A204
EPD A254
EPD A304
EPD A354
EPD A404
EPD A454
EPD A504