Sök
Sök
Lattelement_Klimatpaverkan_Green_background

Varför har vi så bra miljöprestanda?

  • Träbaserad
  • Materialeffektiv
  • Närproducerade råvaror
  • Miljövänlig produktion
  • Lågt U-värde
  • Hög täthet

Vår produkt är mer miljövänlig jämfört med andra taktyper som har 65-400% högre miljöbelastning.