Sök
Sök

Få optimala ljudmiljöer med våra byggelement

Få optimala ljudmiljöer
med våra byggelement

Våra byggelement erbjuder optimala ljudmiljöer för alla typer av byggnation. Våra byggelement har väl utprovade akustiska egenskaper avseende ljudisoleringsförmåga, flanktransmissionslösningar och ljudabsorption. Vi skapar trivsamma miljöer genom att bygga in en bra ljudmiljö redan från början.

I samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, Luleå Tekniska Högskola, WSP-akustik och Acouwood har lab- och fältmätningar genomförts på såväl enskilda element som färdiga sammansatta lösningar. Lättelement har även deltagit i forskningsprojekt som exempelvis Vinnovaprojektet AkuLite – Akustik och vibrationer i lätta byggnader. Lättelement har kunskapen och resurserna för att ge ditt projekt en säker ljudlösning.

Dokument

Akustikelement Detta tillval är en integrerad ljudabsorbent med mycket hög prestanda
Flanktransmission Detaljlösningar för att uppfylla ljudklasser med flankerade takelement
Ljudreduktion Ljudisoleringsvärden för takelement
Typdetalj Akustikelement 2023-01-13