EPD HEMSIDA

Lättelement tar klimatinitiativ

EPD är en viktig del för hållbart byggande och för oss på Lättelement är det självklart att ta ansvar för klimatpåverkan och vi är nu glada att kunna meddela att alla våra takelement har en godkänd EPD.

Vad är EPD? 

En miljövarudeklaration även kallad EPD (Environmental Product Declarations) är ett tredjepartsgranskat dokument, som öppet redovisar vilken miljöpåverkan en produkt har i hela livscykeln. För oss på Lättelement är det självklart att ta ansvar för klimatpåverkan och vi är nu glada att kunna meddela att alla våra takelement har en godkänd EPD.

Läs mer om våra godkända epd:er här

Med taksprång