Sök
Sök

Lättelement tar klimatinitiativ

  • Träbaserad
  • Materialeffektiv
  • Närproducerade råvaror
  • Miljövänlig produktion
  • Mycket lågt U-värde
  • Extremt hög täthet

Lättelement har godkända EPDer på samtliga takelement.

Vi har en träbaserad och stark produkt med låg vikt som utnyttjar materialens egenskaper optimalt. Detta medför mycket låg klimatpåverkan.

Klimatpåverkan kg CO2eq/m²

Likvärdiga egenskaper gällande U-värde och bärförmåga