Sök
Sök
forest-3409907_1920

Lättelement fortsätter att värna om miljön!

2019 valde vi på Lättelement AB att FSC® certifiera oss vilket innebär att vi bygger våra produkter med lokalt producerade trävaror. Detta bidrar till att vi säkrar att det trä vi använder idag inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett hållbart och livskraftigt skogsbruk. Vi försäkrar att det trä vi bygger med kommer från ansvarsfulla skogsbruk och att alla som arbetar inom skogsbruket har rättigheter och en bra arbetsmiljö.

Igår hade vi revision där vår kvalitets- och miljöchef Jennie Walter träffade organisationen som står bakom FSC® certifieringen, och glädjande nog får vi fortsatt använda oss av certifieringen.

Att jobba för ett hållbart samhälle ligger oss varmt om hjärtat på Lättelement AB.

 

 

 

– Fråga oss om FSC®- certifierade produkter