Tak

Nordens största tillverkare av prefab takelement Nordens största tillverkare av prefab takelement Våra prefabricerade takelement kan användas till alla sorters byggnader och är särskilt lämpliga där det krävs stora fria spännvidder, till exempel i sport-, industri- och varuhallar samt skolbyggnader. Den låga egenvikten kan ge stora besparingar i stomkostnader. De prefabricerade takelementen är lätta, starka […]

Väggar

Självbärande väggelement för höga byggnader Självbärande väggelement för höga byggnader Vi har anpassat vårt koncept för prefabricerade element till självbärande väggar. Dessa kan varieras i material och utförande och är särskilt lämpliga för höga byggnader, som olika typer av hallar. Självklart är våra väggelement i trä lätta, starka och snabbmonterade. Varje byggelement för tak eller […]

Bjälklag

Kompletta prefabricerade bjälklag sparar tid och kostnader Kompletta prefabricerade bjälklag sparar tid och kostnader Lättelements erfarenhet av bjälklag går tillbaka ända till 80-talet. Vid sidan av våra självbärande byggelement för tak och väggar levererar vi bjälklag för en mängd olika ändamål: till skolor, industrilokaler och allt oftare till bostäder. Vi kan se att efterfrågan har […]

Teknisk support

Med dig hela vägen Vi bistår gärna med tips och råd till entreprenörer och projektörer i ett tidigt skede. Även före order så att kombinationen av stomsystem, våra element och anslutning mot omkringliggande byggnadsdelar blir så kostnadseffektiv som möjligt. Med över 40 års erfarenhet och miljoner kvadratmeter element på referenslistorna finns kompetensen hos oss. Vi […]

Produkter

Våra kvalitativa byggelement ger dig möjligheten att skapa fritt Våra kvalitativa byggelement ger dig möjligheten att skapa fritt Lättelement tillverkar, levererar och monterar prefabricerade tak, väggar och bjälklag till den nordiska marknaden. Våra byggelement innebär många fördelar för våra kunder: de är lätta, täta och starka liksom ljudabsorberande och miljövänliga. tak väggar bjälklag klimatklasser teknisk […]

Klimatklasser

Klimatklasser för träkonstruktioner Användning i olika klimatklasser Byggelementen är avsedda att användas som bärande element i tak, väggar och bjälklag i klimatklass 1 och 2 enligt Svenska Institutet för Standarder, SS-EN 1995-1-1:2004 och fuktklass 1–4 enligt EN ISO 13788. Se nedanstående beskrivningar. Det är konstruktörens uppgift att, med utgångspunkt från förutsättningarna i det enskilda fallet, […]

Hem

PRODUKTER Tak Detta är vår huvudprodukt och starten i vår verksamhet. Våra tak är lätta, starka och enkla att montera. De sparar din tid såväl i projekteringen som på bygget. Taken skräddarsys för varje projekt. Läs mer Väggar Vi har anpassat vårt koncept för element till självbärande väggar. Dessa varieras i material och utförande och kan […]