Sök
Sök
Huskedja_

Förebygg brott med skyddsklass i byggnaden

Inbrottsskyddet för en konstruktion utgår vanligtvis från att en kravställare hänvisar till att skyddet ska uppfylla en viss skyddsklass enligt SSF 200.

I normen SSF 200 Inbrottsskydd definieras byggnader och lokaler i tre nivåer på inbrottsskydd, skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, mängd begärlig eller stöldbegärlig egendom/tillgångar och andra riskfaktorer.

SÄRSKILDA KRAV
Vid angrepp med handverktyg ska konstruktionen inte kunna forceras på en viss utsatt tid. 

Skyddsklass 1  –   3 min
Skyddsklass 2  –   5 min
Skyddsklass 3  –   10 min

Källa: SSF 200:5

GODKÄNDA PRODUKTER
Med uttrycket ”godkänd”, avses (SSF) certifierade produkter. Ibland anges kravnivån i form av en standard, exempelvis bokstäverna ”SS” eller ”EN” följt av ett nummer och ibland i form av en klassificering,

Några av våra referenser med säkerhetsklass


Polisen   Museum   Datahallar   Anstalter