Sök
Sök
Foto: Pixbay

Lättelement blir FSC®-certifierat

Lättelement AB har valt att FSC®-certifiera företaget för att säkra att det lokala trä som byggs med kommer från ansvarsfulla skogsbruk. Skogen kommer att vara en viktig del i att skapa en cirkulär och biobaserad ekonomi i framtiden.

Sverige är rikt på naturresurser, vilket ger förutsättningar att utveckla en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. De goda förutsättningarna ska tas tillvara i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Regeringen har beslutat, via Agenda 2030, att stimulera ökad kunskap om träbyggnader, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart.

Foto: Pixabay

– Vår FSC®-certifiering bevisar att vi inte bara uppfyller lagkrav utan även FSC® :s strängare krav gällande skötsel, återplantering, arbetsvillkor och värnande om biologisk mångfald, säger Emma Lundberg, kvalitets- och miljöingenjör på Lättelement.

Läs mer

– Fråga oss om FSC®- certifierade produkter