Sök
Sök
Header_Press

Trästrategier gynnar Lättelement

Byggsektorn i Sverige släpper ut cirka tio miljoner ton koldioxid varje år, ungefär lika mycket som alla personbilar. När det gäller byggnader och klimatpåverkan har diskussionerna länge handlat om uppvärmning, men i dag sker ungefär hälften av en byggnads utsläpp under själva byggandet.
Flera kommuner har nyligen antagit strategier för träbyggande. Bland annat som ett led i strävan att minska koldioxidutsläppen och använda förnybara råvaror.
Eftersom vi är ett lätt, starkt och tätt trä-alternativ märker vi direkt att förfrågningarna från dessa kommuner nu ökar. Hjärtligt välkomna säger vi!