Trästrategier gynnar Lättelement

Byggsektorn i Sverige släpper ut cirka tio miljoner ton koldioxid varje år, ungefär lika mycket som alla personbilar. När det gäller byggnader och klimatpåverkan har diskussionerna länge handlat om uppvärmning, men i dag sker ungefär hälften av en byggnads utsläpp under själva byggandet. Flera kommuner har nyligen antagit strategier för träbyggande. Bland annat som ett […]