Sök
Sök
svanenmrkning

Lättelement är godkända av Svanen

Intresset att bygga med miljö i fokus har aldrig varit större. Det har lett till att Lättelement idag stolt kan meddela att våra element är godkända av Svanen och vi har nu flera olika elementtyper listade i Svanens Husproduktsportal. Att våra produkter finns listade i deras produktportal betyder att Svanen oberoende har granskat och godkänt våra produkter.

Det innebär att vi kan leverera lätta, starka och projektanpassade taklösningar med snabbt montage, samtidigt som vi bidrar till er Svanenmärkning. Att använda produkter godkända av Svanen gör att påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Svanen, som är ett respekterat och trovärdigt miljömärke, är ett bra alternativ för den som vill bygga hållbart och med miljön i fokus.

Att Lättelements produkter klarar Svanens hårda materialkrav är ett bevis på vårt arbete att utveckla och producera element för hållbara byggnader är framgångsrikt. Vi kan också erbjuda våra kunder FSC®C143291-certifierade träprodukter eftersom vi tidigare i år valde att slå ett slag för miljön och hållbarhet genom att FSC®

-certifiera oss.

Svanen ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga ”väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion”. Bolaget ägs av staten, och verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte. Svanen är en nordisk miljömärkning där varje land har ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för sitt lands verksamhet, exempelvis licensansökningar och kontrollbesök.

Läs mer om svanenmärkning av byggnader på: https://www.svanen.se/Svanenmarkta-hus