Sök
Sök
miljofokus_glob

Miljöfokus hos Lättelement

Hos Lättelement står miljön i fokus – tack vare Emma Lundberg, miljö- och kvalitetsingenjör, som började jobba hos Lättelement i november 2017.

Emma har bland annat sett till att Lättelement nu kan erbjuda sina kunder FSC®  C143291-certifierade träprodukter och gröna optioner, som bland annat innehåller en takpapp som renar luften och neutraliserar mer än 85% av skadliga kväveoxider.

– Tanken med våra gröna optioner är att erbjuda våra kunder ett mervärde med hållbara produkter som är genomtänkta, anpassade och kostnadseffektiva för att få allt fler att bygga hållbart och klimatneutralt.

Emma Lundberg har sedan sin start hos Lättelement även strukturerat upp företagets miljöledningssystem, gjort handlingsplaner baserade på en vision om vilka krav vi ska ställa på både Lättelement och våra leverantörer, samt sett till att lagar och regler efterföljs.

– Grunden för vår verksamhet är att vi som företag har god kännedom om det vi gör. Det är en förutsättning för vår framtida produktutveckling.

Idag ligger det ett stort fokus på byggande i trä, där Emma Lundberg poängterar vikten av att hitta smarta lösningar, exempelvis att jobba fram tekniska lösningar i kombination med att bara använda den exakta mängden träråvara som faktiskt behövs – varken mer eller mindre.

Eftersom Lättelement gjort ett ställningstagande med fokus på miljö och hållbarhet har företaget valt Bra Miljöval-märkt el, blivit FSC®-certifierade och innehar hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, som en del av den långsiktiga processen och framförallt för att visa vägen för andra företag.