Sök
Sök

Alla Nyheter

Snölast

TAKRAS PÅ GRUND AV SNÖ Bärande tak av profilerad plåt (TRP) utförs med plåten dimensionerad efter den rådande snözonen, dvs utan säkerhetsmarginal. Konsekvensen är tak

Läs mer

Skolor & Lättelement

FÖRDELAR MED PREFABRICERAT TAK FRÅN LÄTTELEMENT TILL SKOLOR Möjliggör långa spännvidder vilket skapar flexibilitet i designen och användningen av utrymmet. Energieffektiv konstruktion uppnås omedelbart tack

Läs mer

Varför har vi så bra miljöprestanda?

Träbaserad Materialeffektiv Närproducerade råvaror Miljövänlig produktion Lågt U-värde Hög täthet Vår produkt är mer miljövänlig jämfört med andra taktyper som har 65-400% högre miljöbelastning.

Läs mer

Lättelement tar klimatinitiativ

Lättelement tar klimatinitiativ Träbaserad Materialeffektiv Närproducerade råvaror Miljövänlig produktion Mycket lågt U-värde Extremt hög täthet Lättelement har godkända EPDer på samtliga takelement. Vi har en

Läs mer

Världens bästa industritak

Våra tak är lätta, starka och går mycket snabbt att montera. Tak från Lättelement klarar spännvidder upp till 20 meter. Installationer i taket Vår produkt är

Läs mer