20180412_102116.2

Just nu långa leveranstider

Just nu har vi hög orderingång. Det tycker vi självklart är kul! Det ställer oss samtidigt i en sits där våra ledtider har blivit längre än normalt. Har Du ett bygge där du har tänkt använda våra takelement? Hör i så fall av dig så tidigt som möjligt så att vi kan säkra just Din leverans.